MusicFun

Wij zijn weer gestart met MusicFun

Vanaf maart 2019 gaat de 1ste groep van start. U kunt uw kind hier nog voor opgeven.

Wat is MuziekFun
Het project MuziekFun bestaat uit 10 muzieklessen die in groepsverband gegeven worden. Deze groepslessen worden verzorgd door Ingrid Sühre. De lessen zullen plaatsvinden op zaterdagochtend achter de voormalige muziekschool aan de Egerlaan 17.
De kinderen die deelnemen aan het project krijgen bij de eerste les een lesboek en een leeninstrument.
De precieze lestijden worden vastgesteld wanneer bekend is hoeveel kinderen er deelnemen aan het project.

Aanmelden kan via: wilmavels-mann@live.nl